Sim Gphone Hà Nội

Sim Gphone Vnpt Hà Nội - Điện thoại cố định không dây Gphone đầu 0243, 048 lắp di động nào cũng được, có thể sử dụng được toàn quốc phù hợp cho những người hay phải đi lại. Đa dạng số gphone đẹp tam hoa, tứ quý, thần tài...Hỗ trợ làm hồ sơ, giao sim nhanh chóng trong ngày.

Hotline Gphone: 0243.352.9999 - 02439.192.192

Hotline Di Động: 0944.128.338 - 0948.483.668

Quý khách hàng có thể qua trực tiếp tại số 42, ngõ 89 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân để lựa số và đăng ký thủ tục. Vui lòng liên hệ 0948 483 668 trước khi qua. Xin cảm ơn!

Danh sách bảng số Gphone Vnpt Hà Nội

TƯ VẤN GPHONE HÀ NỘI: 02439 .192.192 - 0243.352.9999 - 0944.12.8338 - 0814.386.999
STT Sim Gphone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước
1 (024) 3993 3866 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
2 (024) 3998 8966 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
3 (024) 3993 3818 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
4 (024) 3995 5898 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
5 (024) 3991 1288 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
6 (024) 3995 5688 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
7 (024) 3991 5959 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
8 (024) 3992 5959 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
9 (024) 3994 5959 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
10 (024) 3997 5959 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
11 (024) 3994 6969 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
12 (024) 3992 7799 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
13 (024) 8585 8583 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
14 (024) 3996 6226 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
15 (024) 3992 8118 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
16 (024) 3993 3818 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
17 (024) 3995 5898 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
18 (024) 3999 1313 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
19 (024)39 928 958 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
20 (024) 3996 1518 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
21 (024) 3996 1819 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
22 (024) 3996 1619 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
23 (024) 3991 1369 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
24 (024) 3995 1369 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
25 (024) 3996 2269 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
26 (024) 3996 1169 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
27 (024) 3999 5958 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
28 (024) 3998 8626 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
29 (024) 3992 2838 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
30 (024) 3997 7699 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
31 (024) 3990 1378 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
32 (024) 8582 1338 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
33 (024) 3997 5058 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
34 (024) 8588 5358 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
35 (024) 8582 3236 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
36 (024) 3999 5659 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
37 (024) 3992 2858 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
38 (024) 3996 7996 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
39 (024) 3998 6268 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
40 (024) 3991 9686 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
41 (024) 3992 1686 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
42 (024) 3992 3686 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
43 (024) 3917 2666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
44 (024) 3914 2666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
45 (024) 3914 3666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
46 (024) 3913 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
47 (024) 3904 9666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
48 (024) 3904 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
49 (024) 3990 3666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
50 (024) 3997 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
51 (024) 3994 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
52 (024) 3995 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
53 (024) 3998 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
54 (024) 3919 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
55 (024) 8587 0666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
56 (024) 3901 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
57 (024) 3902 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
58 (024) 3904 2666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
59 (024) 3905 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
60 (024) 3914 9666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
61 (024) 3917 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
62 (024) 3917 0666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
63 (024) 3916 1555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
64 (024) 3914 1555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
65 (024) 3913 9555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
66 (024) 3991 6555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
67 (024) 3919 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
68 (024) 3916 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
69 (024) 3919 8555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
70 (024) 3918 9555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
71 (024) 3918 1555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
72 (024) 3918 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
73 (024) 3918 3555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
74 (024) 3916 3555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
75 (024) 3913 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
76 (024) 3912 9555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
77 (024) 3918 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
78 (024) 3918 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
79 (024) 3918 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
80 (024) 3918 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
81 (024) 3915 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
82 (024) 3916 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
83 (024) 3915 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
84 (024) 3913 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
85 (024) 3913 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
86 (024) 3912 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
87 (024) 3915 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
88 (024) 3914 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
89 (024) 3914 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
90 (024) 3914 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
91 (024) 3915 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
92 (024) 3915 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
93 (024) 3915 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
94 (024) 3913 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
95 (024) 3919 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
96 (024) 3919 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
97 (024) 3919 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
98 (024) 3918 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
99 (024) 3919 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
100 (024) 3919 7333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
101 (024) 3913 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
102 (024) 3912 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
103 (024) 3912 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
104 (024) 3913 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
105 (024) 3912 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
106 (024) 3916 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
107 (024) 3999 5858 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
108 (024) 3999 6060 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
109 (024) 3999 5050 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
110 (024) 3999 5151 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
111 (024) 3999 3636 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
112 (024) 3999 6161 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
113 (024) 3999 6262 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
114 (024) 3999 0808 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
115 (024) 3999 4040 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
116 (024) 3999 6565 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
117 (024) 3999 9494 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
118 (024) 3999 1212 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
119 (024) 3999 4545 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
120 (024) 3999 2020 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
121 (024) 3999 4646 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
122 (024) 3999 5454 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
123 (024) 3999 8787 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
124 (024) 3999 9797 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
125 (024) 3999 6767 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
126 (024) 3999 7272 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
127 (024) 3999 3030 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
128 (024) 3999 7070 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
129 (024) 3999 2525 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
130 (024) 3901 8383 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
131 (024) 3914 8899 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
132 (024) 3916 3366 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
133 (024) 3916 2929 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
134 (024) 3913 3838 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
135 (024) 3916 9966 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
136 (024) 3913 9966 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
137 (024) 3919 9191 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
138 (024) 3919 1234 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
139 (024) 3917 8866 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
140 (024) 3903 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
141 (024) 3905 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
142 (024) 3912 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
143 (024) 3901 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
144 (024) 3913 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
145 (024) 3910 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
146 (024) 3997 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
147 (024) 8582 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
148 (024) 3902 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
149 (024)39 148 148 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
150 (024)39 143 143 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
151 (024)39 146 146 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
152 (024)39 163 163 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
153 (024)39 142 142 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
154 (024)39 144 144 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
155 (024)39 132 132 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
156 (024)39 103 103 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
157 (024)39 109 109 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
158 (024)39 107 107 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
159 (024)39 11 00 77 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
160 (024)39 11 00 22 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
161 (024)39 104 104 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
162 (024)39 041 041 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
163 (024)39 931 931 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
164 (024)39 943 943 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
165 (024)39 908 908 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
166 (024)39 913 913 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
167 (024)39 903 903 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
168 (024)39 960 960 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
169 (024)39 905 905 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
170 (024)39 907 907 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
171 (024)39 974 974 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
172 (024)39 971 971 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
173 (024)39 975 975 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
174 (024)39 970 970 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
175 (024)39 967 967 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
176 (024)39 946 946 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
177 (024)39 947 947 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
178 (024)39 930 930 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
179 (024)39 963 963 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
180 (024)39 964 964 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
181 (024)39 948 948 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
182 (024)39 953 953 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
183 (024)39 952 952 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
184 (024)39 957 957 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
185 (024)39 954 954 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
186 (024)39 976 976 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
187 (024)39 987 987 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
188 (024)39 940 940 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
189 (024)39 927 927 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
190 (024)85 824 824 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
191 (024)39 048 048 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
192 (024)39 170 170 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
193 (024)39 175 175 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
194 (024)39 173 173 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
195 (024)85 888 444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
196 (024)39 013 013 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
197 (024)39 014 014 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
198 (024)39 034 034 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
199 (024)39 037 037 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
200 (024)39 044 044 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
201 (024)39 021 021 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
202 (024)39 046 046 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
203 (024)39 031 031 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
204 (024)39 035 035 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
205 (024)39 027 027 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
206 (024)39 030 030 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
207 (024)39 017 017 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
208 (024)39 032 032 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
209 (024)39 052 052 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
210 (024)39 047 047 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
211 (024)39 054 054 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
212 (024)39 049 049 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
213 (024)39 045 045 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
214 (024)39 053 053 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
215 (024)39 042 042 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
216 (024)39 057 057 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
217 (024)39 065 065 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
218 (024)39 127 127 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
219 (024)39 137 137 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
220 (024)39 130 130 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
221 (024)39 149 149 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
222 (024)39 157 157 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
223 (024)39 153 153 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
224 (024)39 145 145 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
225 (024)39 177 177 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
226 (024)39 184 184 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
227 (024)39 187 187 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
228 (024)39 194 194 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
229 (024) 3912 3912 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
230 (024) 3910 3910 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
231 (024) 3905 3905 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
232 (024) 3994 3994 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
233 (024) 3918 3918 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
234 (024) 3917 3917 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
235 (024) 8587 8587 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
236 (024) 3915 3915 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
237 (024) 3901 3901 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
238 (024) 3902 3902 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
239 (024) 3906 3906 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
240 (024) 3913 3913 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
241 (024) 3916 3916 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
242 (024) 3914 3914 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
243 (024) 390 44444 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1500k tháng x 18 tháng
244 (024) 391 44444 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1500k tháng x 18 tháng
245 (024)39 192 192 GPhone 10.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 11 tháng
246 (024)39 197 197 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
247 (024)39 16 6789 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
248 (024)39 12 6789 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
249 (024)39 18 6789 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
250 (024)36 626 626 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt  Cam kết 400k tháng x 10 tháng
251 (0243) 396 6868 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt  Cam kết 300k tháng x 10 tháng
252 (024) 3352 9999 ĐTCĐ 39.000.000 Số cố định có dây Vnpt  Không cam kết, số đẹp

==> Tham khảo thêm: Sim Gphone Vnpt HCM

Tư vấn, liên hệ mua sim số Gphone Vnpt Hà Nội - 0944.12.8338 - 02439.192.192

Vnpt Hà Nội xin gửi tới quý khách hàng danh sách số gphone lắp di động, dùng toàn quốc mà hiện nay chúng tôi đang cung cấp. Quý khách hàng cần tư vấn thêm hay đặt mua số gphone Vnpt Hà Nội vui lòng liên 0944 128 338 để được hỗ trợ.

Vậy sim gphone là gì? Những ai nên dùng gphone Vnpt?

- Gphone là một dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến không dây của VNPT sử dụng bằng công nghệ GSM được sử dụng tại Việt Nam vào khoảng 10 năm về trước. Khu vực nào có sóng của Vinaphone là có thể sử dụng được thiết bị đầu cuối Gphone. GPhone lắp đặt đơn giản mà không cần khảo sát và kéo cáp, chỉ cần lắp sim gphone vào điện thoại di động là có thể sử dụng được trên toàn quốc.

+/ Làm lại sim gphone mất hoặc hỏng

+/ Dịch vụ mở mã PUK gphone toàn quốc

Số gphone của VNPT phù hợp với tất cả mọi người sử dụng dù cho là cá nhân, doanh nghiệp hay cơ quan đoàn thế. Quý khách hàng cần nhu cầu mang đi lại mà vẫn sử dụng được thì sim gphone vnpt hà nội chắc chắn sẽ đáp ứng được điều đó.

Ưu điểm sim gphone lắp di động mang lại

Số gphone là dạng số cố định nhưng ở dạng sim, có thể bỏ vô máy di động nào sài cũng được. Vô cùng tiện lợi cho doanh nghiệp, cá nhân cần cầm Hotline di chuyển liên tục.

- Mang lại sự chuyên nghiệp, tin tưởng của khách hàng hơn.

- Thủ tục đăng ký gphone hà nội đơn giản, nhanh chóng.

- Có thể nhắn tin đến các số gphone khác, các số vinaphone khác.

- Chi phí gọi, sms rẻ hơn sim di động thông thường.

- Ở đâu có sóng vinaphone là ở đó sài được gphone.

- Với phôi trắng di động gphone này quý khách hàng lắp vào iphone, nokia, samsung, lg..đều được hết.

Các dịch vụ giá trị gia tăng cộng thêm mà Gphone hiện có

- Khóa chiều gọi đi quốc tế;

- Hiển thị thuê bao chủ gọi;

- Giữ chờ cuộc gọi;

- Chuyển tiếp cuộc gọi

- Nhắn tin ngắn

- Không hiển thị số thuê bao chủ gọi;

- Chặn cuộc gọi;

- In bản kê chi tiết cuộc gọi;

- Công bố số điện thoại trên danh bạ;

- Khóa chiều gọi đi;

- Khóa chiều gọi đến;

- Tạm ngừng sử dụng dịch vụ.

Các tiện ích hỗ trợ thêm của GPhone

+/ Chuyển cuộc gọi vô điều kiện đến số thuê bao:**21*sothuebao#OK.

+/ Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi vô điều kiện:##21# OK.

+/ Kiểm tra trạng thái dịch vụ chuyển cuộc gọi vô điều kiện: *#21# OK

+/ Chuyển cuộc gọi khi máy bận đến số thuê bao: **67*sothuebao# OK

+/ Xoá dịch vụ chuyển cuộc gọi khi máy bận: ##67# OK

+/ Kiểm tra trạng thái dịch vụ chuyển cuộc gọi khi máy bận: *#67# OK

+/ Chuyển cuộc gọi khi không trả lời đến số thuê bao: **61*sothuebao# OK

+/ Xoá dịch vụ chuyển cuộc gọi khi không trả lời: ##61# OK

+/ Kiểm tra trạng thái dịch vụ chuyển cuộc gọi khi không trả lời: *#61#OK.

+/ Chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng đến số thuê bao: **62*sothuebao# OK

+/ Xoá dịch vụ chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng:##62 OK

+/ Kiểm tra trạng thái dịch vụ chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng: *#62 OK

Giấy tờ cần đề làm hồ sơ mua số Gphone Hà Nội

- Đối với cá nhân chỉ cần CMTND chính chủ.

- Đối với doanh nghiệp cần GPKD photo, chữ ký và dấu mộc của người đại diện

- Tất cả giấy tờ không cần chứng thực, chỉ cần bản photo

- Vào tên chính chủ, giao số ngay trong ngày

==> Tổng đài Gphone Vnpt Hà Nội chuyên tư vấn, giải đáp, đăng ký dịch vụ 0944 128 338.

Xem thêm tại http://www.tongdaivnpt.com.vn/ 

Khuyến Mãi Sim Gphone Vnpt Hà Nội Đầu 0243,0248 Tháng 09/2018

Cập nhật bảng số Gphone VNPT Hà Nội lắp di động đi toàn quốc tháng 09/2018, sim gphone vnpt Hà Nội là sim di động lắp trực tiếp vào máy di động nào cũng được và di chuyển toàn quốc, miễn có sóng điện thoại vinaphone là dùng được, liên hệ 0948 483 668 để được tư vấn về số gphone vnpt Hà Nội.

Điện Thoại Cố Định Không Dây GPhone VNPT Lắp Di Động Đi Toàn Quốc

Điện thoại cố định không dây VNPT – Gphone VNPT là dịch vụ sử dụng sóng điện thoại Vinaphone, ở đâu có sóng của Vinaphone là ở đó có thể sử dụng được dịch vụ Gphone VNPT.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Sử Dụng Toàn Việt Nam

Điện thoại cố định không dây VNPT – Dịch vụ Gphone VNPT giúp quý khách hàng có những cuộc gọi thuận tiện nhất, những thẻ sim chất lượng với số đẹp theo nhu cầu. Hotline 0888.108.208 nơi đăng ký hỗ trợ khách hàng Gphone VNPT.

Đổi Sim Gphone STK Qua Sim Gphone Lắp Mọi Điện Thoại Di Động

Sim Gphone Vnpt đời đầu hỗ trợ lắp được cho tất cả các máy điện thoại điện thoại di động bất kỳ kể cả các loại smartphone hiện nay dùng nano sim hay microsim. Là loại sim gphone ra những năm đầu tiền nhà mạng Vnpt phát hành loại điện thoại cố định không dây VNPT - GPhone.

Khuyến Mãi Sim Gphone Lắp Di Động Của VNPT Hà Nội Tháng 07/2018

Vnpt Hà Nội cập nhật bảng sim gphone vnpt số đẹp tháng 07/2018 lắp di động, di chuyển toàn quốc với cước phí gọi cực rẻ chỉ 200đ/phút dành cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp.

Nhận Khôi Phục Số Gphone Bị Khóa, Sim Gphone Bị Thu Hồi, Gphone Lỗi

Dịch vụ khôi phục lại sim gphone bị khóa, sim gphone bị thu hồi, số gphone lỗi. Các loại sim cố định lắp di động – Sim Gphone VNPT dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định không dây.

Sim Cố Định Vnpt Hà Nội Lắp Di Động, Số Máy Bàn Dùng Toàn Quốc

VNPT Hà Nội update bảng sim gphone số đẹp tại Hà Nội mới nhất, sim cố định lắp vào di động sử dụng vi vu trên toàn quốc, có sóng vinaphone là dùng được.

Sim Gphone Vnpt Lắp Di Động, Mang Đi Dùng Toàn Quốc, Số Đẹp Giá Rẻ

Sim Gphone VNPT – Sim gphone lắp di động di chuyển toàn quốc. Gphone VNPT là dịch vụ cung cấp hệ thống điện thoại cố định không dây được ủy quyền bởi Viễn Thông VN.

Sim Vnpt - Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone Dùng Toàn Quốc

Sim VNPT – Dịch vụ cung cấp SIM Gphone VNPT. Sim Gphone VNPT đơn vị cung cấp sim số đẹp - số điện thoại cố định không dây VNPT được ủy nhiệm bởi hệ thống Viễn Thông Việt Nam. Hotline 0888 108 208 – tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách về sim VNPT.

Tổng Đài Đăng Ký Gphone VNPT, Số Cố Định, Lắp Di Động Toàn Quốc

Tổng đài Gphone VNPT – Tổng đài tư vấn, hỗ trợ đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại cố định không dây của VNPT Việt Nam. Tổng đài Gphone: 0944.12.8338 giúp quý khách thỏa mãn mọi nhu cầu, giải đáp mọi thắc mắc của quý khách về dịch vụ Gphone VNPT.

GPHONE VNPT HÀ NỘI

O2439.192.192 - O944.128.338

O243.352.9999 - O814.386.999

GPHONE VNPT TPHCM

O2836.111.888 - O948.483.668

O2836.111.999 - O888.1O8.2O8

----------------

LIST GPHONE MỚI CẬP NHẬT

Gphone.pngBảng sim số gphone Vnpt HCM

Gphone.pngBảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Gphone.pngSố cố định có dây đẹp của VNPT

Gphone.pngĐăng ký lắp mạng internet Vnpt

Khuyến Mãi Sim Gphone Di Động
Sim gphone hỏng có làm lại được không là điều nhiều người sử dụng sim gphone còn thắc mắc.Chúng tôi xin cung cấp thông tin giúp quý khách an tâm lựa chọn dịch vụ gphone để sử dụng , sim gphone hỏng làm lại được như bình thường.
Chi tiết
Vnpt Hà Nội cập nhật danh sách bảng sim gphone lắp di động, di chuyển toàn quốc tháng 09/2018 dành cho tất cả khách hàng có đầy đủ thủ tục đăng ký làm số hotline chuyên nghiệp nhất.
Chi tiết
Simgphonevnpt.com cập nhật bảng sim gphone số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc dành cho cá nhân, doanh nghiệp mới nhất trong tháng 09/2018.
Chi tiết
Chuyên bán sim gphone kiên giang, đồng nai. Làm lại sim gphone, đổi phôi sim gphone tại tỉnh kiên giang và đồng nai với chi phí phải chăng. Nhiều số đẹp giá rẻ còn sẵn trong kho, hãy gọi ngay 0944 128 338 để được tư vấn.
Chi tiết
VNPT HCM gửi tới quý khách bảng sim gphone vnpt số đẹp mới nhất tháng 08/2018 lắp trực tiếp vào di động, di chuyển toàn quốc nghe gọi với cước phí cực rẻ chỉ 200đ/phút gọi, miễn phí giao sim gphone và sang tên chính chủ tại nhà nhanh chóng, bảo hành 2 năm.
Chi tiết
SimGphoneVnpt.Com Việt Nam gửi đến khách hàng loại sim gphone vnpt Hà Nội đẹp "Đời Đầu" lắp di động, di chuyển toàn quốc siêu hấp dẫn trong tháng 08/2018.
Chi tiết