Quý khách hàng vui lòng kết bạn qua Zalo: 0886 876 888 để được tư vấn, báo giá tốt nhất.

Và được gửi danh sách bảng số Gphone, ĐTCĐ mới nhất. Xin cảm ơn!

Sim Cố Định Vnpt Hà Nội Lắp Di Động, Số Máy Bàn Dùng Toàn Quốc

Sim GPhone VNPT Hà Nội update bảng sim gphone số đẹp tại Hà Nội mới nhất, sim cố định lắp vào di động sử dụng vi vu trên toàn quốc, có sóng vinaphone là dùng được. Quý khách chọn số dưới bảng sau đó gọi tới tổng đài 0886 876 888 để kiểm tra số còn trong kho hay không? Giao sim gphone vnpt miễn phí tại nơi, sang tên chính chủ nhanh chóng.

Sim Cố Định Vnpt Hà Nội Lắp Di Động, Số Máy Bàn Dùng Toàn Quốc

STT Sim Gphone Mạng Giá bán Tính năng, phân loại, tình trạng
1 (024)39 986 286 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
2 (024)39 928 958 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
3 (024)39 928 938 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
4 (024) 3996 1516 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
5 (024) 3996 1518 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
6 (024) 3996 1819 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
7 (024) 3996 1619 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
8 (024) 3996 1369 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
9 (024) 3991 1369 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
10 (024) 3995 1369 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
11 (024) 3996 2269 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
12 (024) 3996 1169 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
13 (024) 3999 5998 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
14 (024) 3999 5958 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
15 (024) 3998 8626 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
16 (024) 3997 7778 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
17 (024) 3996 6667 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
18 (024) 3992 2838 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
19 (024) 3997 7699 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
20 (024) 3992 2223 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
21 (024) 8585 2686 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
22 (024) 3990 1378 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
23 (024) 8582 1338 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
24 (024) 3997 5058 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
25 (024) 8588 5358 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
26 (024) 8582 3236 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
27 (024) 3999 1112 GPhone 1.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
28 (024) 3993 7879 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
29 (024) 3999 5659 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
30 (024) 3992 2858 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
31 (024) 3995 7995 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
32 (024) 3996 7996 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
33 (024) 3998 6268 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
34 (024) 3992 1686 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
35 (024) 3992 3686 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
36 (024) 3992 9686 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
37 (024) 3991 9686 GPhone 1.800.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
38 (024) 3996 1515 GPhone 2.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
39 (024) 3999 2323 GPhone 2.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
40 (024) 3999 1313 GPhone 2.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
41 (024)39 13 8338 GPhone 6.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
42 (028)39 13 8338 GPhone 6.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
43 (024)3 912 8989 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
44 (024) 3991 5577 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
45 (024) 3996 8588 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
46 (024)39 131 888 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
47 (024) 8582 6886 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
48 (024)39 121 888 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
49 (024)39 158 666 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
50 (024) 858 67 999 GPhone 8.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
51 (024)39 122 666 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
52 (024)39 118 999 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
53 (024)39 118 666 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
54 (024)39 178 999 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
55 (024)39 055 055 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
56 (024)39 11 22 99 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
57 (024)39 11 33 99 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
58 (024)39 11 55 88 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
59 (024)39 96 6969 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
60 (024)39 066 066 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
61 (024)3 919 1199 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
62 (024)39 133 999 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
63 (024)85 855 558 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
64 (024)39 967 999 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
65 (024)39 022 022 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
66 (024)39 18 6688 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
67 (024)39 168 999 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
68 (024) 85 88 33 88 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
69 (024)39 177 999 GPhone 12.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
70 (024)391 34567 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
71 (024)39 958 958 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
72 (024)85 856 856 GPhone 10.500.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
73 (024)39 197 197 GPhone 19.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
74 (024)39 16 6789 GPhone 19.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
75 (024)39 12 6789 GPhone 19.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
76 (024)39 18 6789 GPhone 19.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
77 (024)39 191 191 GPhone 19.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc
78 (024)39 91 91 91 GPhone 39.000.000 Số máy bàn, lắp di động, dùng toàn quốc

 

Tại Hà Nội, bảng sim cố định gphone di động sẽ được tặng kèm phôi gphone di động lắp điện thoại nào cũng được, có sẵn nano sim, micro sim. Bảo hành phôi lỗi cháy hỏng trong 24 tháng.

( List cập nhật mới nhát do vậy để nhận được bảng mới trong ngày vui lòng để lại email qua hotline: 0886 876 888 chúng tôi sẽ gửi cho bạn chọn ngay sau 60s)

Địa chỉ: Số 42, ngõ 3, phố Cù Chính Lan, Thanh Xuân - ĐT: 0886 876 888

TIN TỨC CÁP QUANG VNPT
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết
Vnpt Hà Nội gửi tới quý khách hàng danh sách số gphone mới nhất, giá rẻ, hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi nhanh chóng.
Chi tiết
Số cố định đẹp của VNPT tại Hà Nội: dành cho các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng có nhu cầu đăng ký số cố định đẹp, số cố định dễ nhớ làm hotline để tạo sự uy tín, chuyên nghiệp hơn.
Chi tiết
Cập nhật nhiều số gphone mới giá rẻ, kho số đẹp lựa chọn ngay.  Số cố định vnpt Hà Nội có nhiều số cố định đẹp, giá siêu rẻ, lắp đặt nhanh chóng. Dịch vụ trọn gói khi đăng ký và lắp đặt số ngay tại văn phòng, giúp Quý khách chỉ cần chọn số như ý, việc còn lại sẽ được hoàn thành toàn bộ.
Chi tiết
Cập nhật list số cố định có dây của VNPT Hà Nội. Nhiều dạng số tam hoa, tứ quý,taxi, lộc phát, thần tài, sảnh tiến...Số lượng có hạn, quý khách đăng ký ngay.
Chi tiết